saerlige-begivenheder 1saerlige-begivenheder 1saerlige-begivenheder 1saerlige-begivenheder 1saerlige-begivenheder 1

Børnehaveklassen inviterer nogle gange vuggestue- og børnehavebørn til dukkespil og små skuespil.

Skolen inviterer børnehavebørn til forestillinger som er passende for dem. Det er en glæde for børnene at få en teateroplevelse.

Andre gange tager vi på udflugt. Vi tager ud til Bondemand Per og sår korn om foråret og vender tilbage i sensommeren for at høste det.

Det kan hænde, at vi holder fastelavnsfest. Temaet vil typisk være hentet i eventyrets verden. Det kan fx være, at Kong Vinter og Prinsesse Forår indbyder til fest på slottet, eller dyrene i skoven inviterer til vinterfest.

saerlige begivenheder