aarets-rytme 1aarets-rytme 2aarets-rytme 3aarets-rytme 4aarets-rytme 5

Året i børnehaven er præget af en lang række fester, som vi forbereder og afholder sammen med børnene. De afspejler årstiderne, og giver børnene en god fornemmelse af naturens rytme.

Festerne præger vores dagligdag på flere måder. Dels er de en stor del af dagens samling, og dels er børnehavens udsmykning præget af årstid og årstidsfest. Derudover er der til hver fest knyttet en række praktiske gøremål, som vi bruger tid på i ugerne op til festen.

rosa kaephest