barnets-udvikling 1barnets-udvikling 1barnets-udvikling 1barnets-udvikling 1barnets-udvikling 1

Ved barnets ankomst til vores børnehave fra vuggestue, dagpleje eller lignende, bliver det stillet foran en ny verden, hvor der er behov for nye færdigheder og nye kompetencer. Barnet skal indgå i nye relationer med børn og voksne.

Det er vores mål

 • At barnet føler tryghed og er harmonisk.
 • At barnet udvikler sig sundt - fysisk, motorisk, følelsesmæssigt og kognitivt.
 • At barnet udtrykker glæde og nysgerrighed.
 • At barnet lærer at tage del i fællesskabet og afprøve forskellige roller.
 • At barnet skal have mulighed for at komme til orde, blive hørt og set – opleve selvværd, samt mærke egne og andres grænser.

barnets udvikling 2

Det opnås igennem

 • Trygge omgivelser.
 • At barnet fortæller om sine oplevelser.
 • At barnet udvikler empati.
 • At give barnet rig mulighed for stimulerende og udviklende leg og bevægelse, indendørs og udendørs.
 • At servere god biodynamisk/ økologisk næringsrigtig mad.
 • At give de børn der har behov for det, søvn eller hvile midt på dagen.
 • At give kærlighed og følelsesmæssig varme i overensstemmelse med hvert enkelt barns behov.
 • At være opmærksom på, at hvert barn i gruppen må mærke og opleve at det er set, accepteret, elsket og nødvendigt.

Konkret eksempel

2 gange årligt holder vi hus og havedag. Dvs. dage, hvor forældre og børn indbydes til at komme sammen med personalet en fredag eftermiddag kl. 14-19. Her laves listen over hvilke arbejdsopgaver vi synes skal prioteres højt. Vores legeplads skal vedligeholdes, stakittets skal males, legehus skal repareres og males, borde-bænke-sædderne skal skrubbes af og hovedrengøres.

En arbejdsdag i september 2009 mundede ud i at en gruppe forældre i fællesskab havde købt et paradisæbletræ, som blev plantet under højtidlige former – vi sang en sang for det ”fælles” træ. Både i forhold til opbygning og vedligehold, samt naturligvis når et træ plantes, oplever forældre og børn, at de er værdifulde medskabere af fællesskabet og at de sætter spor.

Evaluering

Til vores personalemøder gennemgår vi miljøet omkring barnet både på stuerne, på legepladsen og på ture. Oplever vi vores børnehave som optimal? Kan barnet som er et efterlignende, sansende og rytmisk væsen få mulighed for at udvikle de færdigheder som det skal bruge for at finde sin egen vej i livet.

Nye børn, som begynder i Lindeblomst, får ekstra opmærksomhed den første tid. Enkelte af pædagogerne har fokus på deres trivsel på legepladsen og melder tilbage til de andre pædagoger, hvis nogen kræver ekstra omsorg osv.

rosa hoest