boernegrupper 1boernegrupper 2boernegrupper 3boernegrupper 4boernegrupper 5

Vores pædagogiske arbejde har sit udgangspunkt i antroposofien. Antroposofi betyder visdom om mennesket og er en filosofi grundlagt af den østrigske filosof og videnskabsmand Rudolf Steiner (1864-1924). Rudolf Steiner har givet inspiration og anvisninger indenfor en mængde områder, bl.a. pædagogik.

Rudolf Steiner opdeler menneskets liv i 7 års perioder. Hver periode har sine overskrifter og nøgleord. Disse kan anvendes som forståelsesramme og indgangsvinkel til netop dette alderstrins optimale udviklingsmuligheder og behov.

I perioden 0-7 år er metoden i pædagogikken:

  • Efterligning og forbillede
  • Rytme og gentagelse

Efterligning og forbillede

Barnet fra 0-7 år oplever og lærer gennem sine sanser og en eminent evne til at efterligne alt, hvad der sker omkring det på godt og ondt. Dette arbejder vi konkret med i Børnehaven således at den voksne må bestræbe sig på at være et efterlignelsesværdigt forbillede. Det betyder, at den voksne har enkle, gennemskuelige og meningsfyldte gøremål. Det kan være madlavning, opvask, save brænde, tænde bål, feje, yde omsorg osv.

Rytme og gentagelse

Vi mennesker er afhængige af en rytmisk vekselvirkning, der gentager sig hele vores liv. Fx vores hjerterytme, åndedræt, søvn/vågen tilstand. I naturen oplever vi rytmer og vekselvirkninger, som fx tidevandets skiften, døgnets skiften mellem nat og dag og årstidernes skiften.

Vi mener, at det er basalt for barnets tryghedsbehov og udvikling hen imod at blive et selvstændigt væsen med et sundt selvværd, at barnet har en dagligdag, der er rytmisk og genkendelig.

Derfor planlægger vi livet i børnehaven med en daglig rytme, en ugerytme og en årsrytme.

rosa regn
rosa_eventyr