dagens-rytme 1dagens-rytme 1dagens-rytme 1dagens-rytme 1dagens-rytme 1

Den daglige rytme i børnehaven veksler mellem samlet aktivitet og fri leg. Indånding og udånding.

 

Eksempel på en dagsrytme:

 • Modtagelse af børn
 • Tænde levende lys
 • Samling med sangleg, fingerleg, rim og remser
 • Frugt
 • Fri leg inde eller ude, samt madlavning og årstidsafhængige aktiviteter
 • Eventyr
 • Middagsmad
 • Oprydning og opvask
 • Fri leg ude
 • Sovetid for de mindste
 • Eftermiddagsmad (madpakker)
 • Fri leg inde eller ude

dagens rytme i boernehave

Modtagelse og afhentning af børn

Når barnet kommer om morgenen, hilser vi altid på barnet og dets forældre. På den måde signalerer vi til barnet at vi har set dem og nu påtager os ansvaret for dem. Når barnet bliver hentet, siger vi farvel og på gensyn for at fortælle barnet, at vi glæder os til at se dem igen.

Morgenkreds

Til morgenkreds synger vi navnene på dem, som er tilstede og dem, der mangler. Det gør vi, for at hvert enkelt barn kan mærke, at det har betydning for fællesskabet. I kredsen synger vi sange, laver fingerlege og sanglege. Samlingerne afspejler også årets gang, idet sange og lege følger årstider og årstidsfester.

Den frie leg

I den frie leg bruger børnene deres fantasi og skaberkraft, og samtidig bearbejder de deres sanseindtryk og oplevelser. Når børnene fordyber sig i leg, så sker det bedst, hvis den voksne også er i gang med sine gøremål, det kan være madlavning, opvask, havearbejde eller reparation af legetøj. Samtidig støtter vi som voksne børnenes initiativer -det kan være hjælp til, at de får bygget en hule, lavet en fiskestang eller snittet et lille skib. Gennem den frie leg lærer børnene de sociale spilleregler. Det er klart, at den voksne ind imellem må hjælpe børnene med at løse de konflikter, der opstår i legen, og at den voksne også sørger for, at ingen føler sig udenfor. For at stimulere børnenes fantasi mest muligt er en del af vores legetøj kun udformet ganske lidt, på den måde får børnene mulighed for at se det de ønsker. Legetøjet er ligeledes lavet af naturmaterialer, fordi det giver en ægte sanseoplevelse -lastbilen af træ er tung, og dukken af uld er blød og varm.

 

dagens rytme i boernehave 2

Eventyr

Hver dag samles vi til eventyr. Eventyrene er remseeventyr, gamle folkeeventyr eller en årstidsfortælling. Vi starter altid med den samme sang og tænder eventyrlyset for at komme i stemning. Den voksne fortæller eventyret uden brug af bog, og det samme eventyr fortælles ca. 14 dage i træk, og på den måde tilgodeses barnets behov for gentagelse. Ind imellem viser vi eventyret som et lille bordspil, eller børnene spiller selv rollerne i eventyret.

Middagsmad

Børnene får hjemmelavet mad hver dag i børnehaven. Maden er vegetarisk og biodynamisk/ økologisk. Den voksne forbereder maden sammen med de børn, som har lyst, og aktiviteterne i den forbindelse giver gode efterligningsmuligheder. Spisningen begynder og slutter med en lille sang, hvor vi takker for maden, og vi tænder levende lys på bordet. Maden er en vigtig sanseoplevelse for barnet, og samtidig er det med til at styrke fællesskabet, at vi laver og spiser maden sammen.

  

rosa regn