kulturelle-vaerdier 1kulturelle-vaerdier 1kulturelle-vaerdier 1kulturelle-vaerdier 1kulturelle-vaerdier 1

Et vigtigt udtryksmiddel for børn er at skabe billeder - i tegning finder man fx et personligt udtryk, som siger meget om barnets individualitet. Barnet skal have mulighed for at "skabe billeder" på mange måder, også via dukketeater og teaterleg. Det skal have mulighed for at møde voksne, der er forberedte på at hjælpe det med materialer og redskaber til billedskabende processer.

Vi ser processerne som det vigtigste, ikke det færdige resultat. Vi har ofte børn fra andre europæiske lande, og på nær sproget er der jo ikke den store forskel. Men det giver anledning til at finde forskelligt fra deres kultur, som vi har kunnet trække frem som noget sjovt og dejligt. Vi griber muligheden for at høre om børnenes rejser fra hele verden. Vi har også set billeder og postkort derfra og talt om natur, dyreliv og skikke fra disse lande. De voksne fortæller fortællinger og eventyr fra hele verden.

Børnene har adgang til forskellige materialer - til at tegne og male, arbejde med bivoks, uld, garn og træ – for at bearbejde deres indtryk og have muligheden for at være skabende.

Vi ser det som vores opgave at formidle de forskellige kulturer omkring barnet på en så enkel og gennemskuelig måde som muligt.

(Årstidsfestkultur, Madkultur, Eventyrfortællingskultur, Bondegårds- og arbejdskultur sammen med forældrene.)

De voksne i børnehaven hjælper med at skabe rum for den kreative og kunstneriske inspiration og aktivitet, både når det handler om pladskrævende aktiviteter og mere rolige tiltag.

 

kulturellevaerdier 1

Det er vores mål

 • At barnet får lejlighed til at afprøve sig selv i forhold til et bredt spektrum indenfor kultur, kulturhistorie og traditioner.
 • At barnet får en aldersvarende almen dannelse.
 • At barnet udvikler en æstetisk sans.
 • At barnet afprøver sig selv i forhold til forskellige kulturelle udtryksformer.

Det opnås igennem

 • At barnet møder vor danske kulturarv med de værdier det repræsenterer:
 • (sange i årets løb) I sanglege henvises til forskellige håndværk fx bager, smed, bonde, jæger osv.
 • (sange i årets løb) Gammel dansk bondekultur beskrives: Vi sår, høster, tærsker osv.
 • (sange i årets løb) Vi synger om årstider og højtider.
 • I rim og remser
 • I fortællinger og eventyr.
 • I måden som hvert barn hilses på om morgenen - vi giver hånd og siger: "Godmorgen" til både barn og forældere.
 • I måden hvorpå vi spiser vort måltid. Der dækkes bord med tallerkener, kopper, et lys og evt. en blomst på bordet. Vi synger en sang før maden, spiser i ro, bliver siddende ved bordet, venter på hinanden, lærer at bede om fx vandkanden, hjælpe hinanden - de store hjælper de små - synger "tak for mad" til sidst. Og nogle får opgaven at tage af bordet.
 • I arbejdet med at udvikle æstetisk sans: For eksempel at dække et smukt bord, pynte op til fødselsdag, tænde et stearinlys om morgenen, vedligeholde legetøj. I hus og have, omgiver vi os med naturlige materialer og farver.
 • I årstidsfesterne, se disse.

Eksempel

I september er mulighederne for at plantefarve oplagte. En dag samlede en pædagog og en stor gruppe børn en MÆGTIG stor kurv med hasselblade. Bladene blev plukket i små bidder, puttet i en stor gryde sammen med vand, et stykke uldstof og en smule alun-bejse.
Nu farvede vi stoffet på bålet over 2-3 timer, og fik det hvide uldstof forvandlet til en smuk guld dug til vores efterårs-bord. Næste dag farvede vi med svampe og regnfang og som vejen gik, fik vi flere "duge" med guld-gule og orange-brune efterårsfarver.
Vi snakkede om at sådan har man farvet garn og uld siden vikingetiden og også i "riddertiden" og middelalderen, som mange, især drenge, er optaget af. Og at man kan finde farveplanter overalt i verden. Børnene samler nu blade og blomster og undrer sig over og snakke om, hvilke farver de mon kan give?

Evaluering

Børnehavens årstidsfester bliver hver gang evalueret, og mulige forbedringer tages op. Årstidsfesterne er et kulturelt islæt i børnehavens liv. Disse fester er perlerne på snoren, der bærer hele året. De er de evigt tilbagevendende begivenheder, som børnene ser frem til med stor iver, og som de voksne gør sig umage med at skabe på ny hvert år.
Når der kommer forældre fra andre kulturer, fortæller vi uddybende om vores pædagogik og om hvordan vi arbejder med børnene, samt hvilke steder der evt. kunne være kulturforskelle. Det kunne bl.a. være vores krybbespil eller vores fødselsdagseventyr.
Vi sørger hele tiden for på personalemøder at være opdateret om, hvilke forældre der er i vores forældregruppe og deres kulturelle baggrund

rosa_eventyr