paedagogik 01paedagogik 02paedagogik 03paedagogik 04paedagogik 05

Det er en vigtig opgave for alle pædagoger hos os at have for øje, at ethvert barn skal have en god omsorg og pleje - at ethvert barn skal føle tryghed og føle, at det bliver set som det barn, det er og med de behov, det har. Enhver pædagog skal stræbe efter at være en efterlignelsesværdig voksen, som med glæde og begejstring går ind i opgaven omkring og med barnet og dets velbefindende. Barnet skal mærke kærlighed og accept. Barnet skal mærke at den voksne viser interesse for og anerkender barnets følelser, tanker, initiativer og behov. Barnet skal opleve, at den voksne guider det gennem en konflikt med et andet barn eller voksen, således at det lærer at håndtere konflikten.

barnets udvikling

Barnet skal mærke, at det er en værdifuld medskaber af fællesskabet i Børnehaven, og at det sætter spor. Den voksne skal tage ansvaret for barnets sunde udvikling ved at guide det frem for at skælde det ud.

Barnet skal have frihed til bearbejdning af følelser og indtryk gennem den frie leg. Det er vigtigt at give god tid til den frie leg, så barnet får mulighed for at fordybe sig. Vi prioriterer at færdes meget i naturen - herved styrkes ikke blot immunforsvar og motorik, men også barnets egen fornemmelse for at det gradvist bliver dygtigere, modigere, sikrere - øger sit selvværd. Sommeren 2009 fik vi en ny legeplads med stor mulighed for bevægelse.

Barnet skal have rum til at beskæftige sig med noget det kan lide, snitte, bygge hule, samle brænde, klatre, plukke blomster. Barnets sanser skærpes - det bliver mere opmærksomt - på lyde, hvad det ser, naturens skiften. Barnet opfordres til og øves i, i takt med at det bliver ældre, at klare fx af- og påklædning selv, det hjælper med at dække bord, dele mad ud, dele vand ud, feje, tørre borde af, pynte op til fødselsdag osv. Herved giver vi barnet tro på sig selv og glæde ved at deltage som en nødvendig del af fællesskabet. Det at hjælpe hinanden øger empati og omsorg for andre.

rosa hoest