takster 1takster 2takster 3takster 4takster 5

Priser pr. 1. jan. 2019

Vuggestue pr. måned, inkl. madordning: kr. 3.900

Børnehave pr. måned, inkl. madordning: kr. 2.560

Forældrebetaling for børnehave og vuggestue betales med 11 rater. (juli er betalingsfri)

 

Depositum

Der opkræves depositum på kr. 2.000 pr. familie d. 1. i måneden, hvor barnet starter i Lindeblomst.

Depositum refunderes, når et barn meldes ud, og debitorkontoen er udlignet.

 

Vilkår

 

  • Betalingen opkræves bagud og foregår via BetalingsService (BS). Hvis et barn fx starter d. 1. august vil opkrævningen for august således ske d. 5. september.
  • Vælges BS fra og opkrævningen skal ske på indbetalingskort tillægges et gebyr på 50 kr. pr. måned.
  • Sidste dag for rettidig betaling er den 5. i forfaldsmåneden.
  • Ved for sen betaling - rentetilskrivning 1% pr. påbegyndt måned.
  • Rykkergebyr 100 kr.

 

 

blaa legetoej