Bestyrelsen i Lindeblomst

 

Bestyrelsen i Lindeblomst består af 9 medlemmer og er sammensat af fire forældre, udpeget af forældrene, en medarbejderrepræsentant valgt af personalet, samt to medlemmer med særlig interesse for antroposofien, som er udpeget af bestyrelsen samt den pædagogiske og den administrative leder.

Bestyrelsens kerneopgaver er som følger:

  • At tilse og sikre, at de administrative og økonomiske forhold i Lindeblomst er retmæssige i forhold til gældende lov om dagtilbud samt retningslinjer for private institutioner i Odense Kommune.
  • At sikre at arbejdet i Lindeblomst bygger på antroposofiske principper og Rudolf Steiner pædagogik.
  • At ansætte og afskedige ledere samt godkende ansættelser og afskedigelser af pædagoger.

 

Medlemmer af børnehavens bestyrelse:

Forældrerepræsentant/formand:
Daniel Damgaard Hansen: danieldamgaard@gmail.com

Forældrerepræsentant:
Nanna With Simonsen: nanna.with@gmail.com

Forældrerepræsentant:
Runa Lie: runa-lie@hotmail.com

Forældrerepræsentant:
Christa Eva Løvendal: christaeva@hotmail.com

Antroposofisk medlem:
Grete Black

Antroposofisk medlem:
Kurt Christensen

Deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret:

Daglig leder:
Katrine Vorup Øyås: katrinevorup@lindeblomst.dk

Administration:
Louise Slot Gilberg: info@lindeblomst.dk

TOP