Forældre samarbejde

Når en familie bliver en del af Lindeblomst, er det altid et meget bevidst valg, som forældrene tager, og der ligger derfor også mange tanker og overvejelser bag en sådan beslutning.

Allerede fra den første dag i Lindeblomst møder barn og forældre med en godmorgen gestus og et farvelhop (særligt i børnehaven) med barnet ved hentetid.

Allerede før opstarten og løbende i jeres tid i Lindeblomst, er det en god ide at orientere jer her på vores hjemmeside, da I vil finde mange brugbare informationer, det kan eksempelvis være ny kalender, info om arrangementer, eller ændringer i bestyrelsen.

Ud over dette vil I med jævne mellemrum modtage nyheds mail om dagligdagen i huset.

Vi har 2 årlige hus og have dage samt sommerstævne, hvor vi i fællesskab med jer og jeres barn vedligeholder Lindeblomst, og gør det fint ude og inde. Udover dette har vi lanternefest, julebasar, juleafslutning og sommerfest blandt de faste årlige fester, hvor forældrene er hjerteligt velkomne. Resten afholdes for børnene alene i børnehavetiden. Se årskalenderen for mere info.

Arrangementerne er drevet af den fælles indsats fra forældre og personale, og derfor er det også af stor vigtighed, at man bidrager og tager del i dette fællesskab.

TOP