Forældrebetaling og takster

Priser pr. 1. jan. 2021

Vuggestueplads pr. måned, inkl. madordning: kr. 3.970

Børnehaveplads pr. måned, inkl. madordning: kr. 2.590

Vuggestue deltidsplads 30 timer pr. måned, inkl. madordning: kr. 3.480

Børnehave deltidsplads 30 timer pr. måned, inkl. madordning: kr. 2.320

Forældrebetaling for børnehave og vuggestue betales med 11 rater. (juli er betalingsfri)

Depositum

Der opkræves et depositum på kr. 2.000 pr. familie, når man modtager bekræftelse på en plads i Lindeblomst.

Depositum refunderes måneden efter et barn er meldt ud - og debitorkontoen er udlignet.

Depositum refunderes ikke, hvis man sagt ja tak til en plads i Lindeblomst og derefter melder fra igen inden opstart.

Vilkår

Betalingen opkræves bagud og foregår via BetalingsService (BS). Hvis et barn fx starter d. 1. august vil opkrævningen for august således ske d. 5. september.

Vælges BS fra og opkrævningen skal ske på indbetalingskort tillægges et gebyr på 50 kr. pr. måned.

Sidste dag for rettidig betaling er den 5. i forfaldsmåneden.

Ved for sen betaling - rentetilskrivning 1% pr. påbegyndt måned.
Rykkergebyr 100

Der ydes søskendemoderation (også for maden) og økonomisk eller pædagogisk friplads efter kommunernes regler.
Skema til ansøgning om økonomisk friplads og/el. søskende tilskud kan rekvireres ved hjemkommunen via deres hjemmeside. Dette må gerne ske før barnet starter i Lindeblomst.

Ved spørgsmål til ovenstående, kontakt os venligst på: info@lindeblomst.dk

TOP