Ind- og udmeldelse

Herved ansøges om optagelse af mit/vores barn i Lindeblomst.

Jeg ønsker at udmelde mit barn fra Lindeblomst.

Bemærk at udmeldelse skal være kontoret i hænde minimum 2 måneder før udmeldelsesdato og at udmeldelse kan ske til den 15. eller sidste dag i måneden

TOP