Baggrund

Lindeblomst er en Rudolf Steiner børnehave, og det betyder, at vi i vores dagligdag arbejder efter antroposofiske principper. Dette har indflydelse på, hvordan vi anskuer det lille barn, og de rammer vi skaber omkring dem.

Det betyder kort fortalt, at vi er af den overbevisning, at barnet har brug for gode sanseoplevelser, gode forbilleder og en god rytme, derfor er vores hverdag indrettet med dette for øje.

Lindeblomst er et børnehus, som er ramme om ca. 100 børns hverdag, men da det areal vi råder over, også er tilsvarende stort, har vi valgt at gøre det således, at der på grunden findes flere små huse, som hver danner rammen om de forskellige børnegruppers dagligdag.

Lindeblomst er et børnehus, der rummer både vuggestue -og børnehavebørn. Vores dejlige børnehave liggere i meget naturskønne omgivelser imellem skov og marker, og dette giver os rig mulighed for at tage på tur ud i naturen flere gange om ugen. Vi er en børnehave der værdsætter den kreativitet, som opstår hos børn med rig mulighed for at udfolde sig.

Hele vores hverdag er bygget om omkring gentagelser, dette udmønter sig i praksis således: At vi har en fast dagsrytme, ugerytme og årsrytme og igennem denne gentagelse, skaber vi en tryg og genkendelig dagligdag for barnet. Vi, som voksne i Lindeblomst holder fast i rytmen og strukturen, og ved dette giver vi plads til at børnene kan udfolde frit og kreativt i trygge rammer.

TOP