Retningslinjer for feriepasning i Lindeblomst

Forventninger til ferie for børn i Lindeblomst

 • Det forventes, at alle børn som udgangspunkt holder mindst 6 ugers ferie om året. Selvom børnene trives i institutionen er det hårdt arbejde at gå i børnehave/vuggestue, da blandt andet børnenes sociale kompetencer bliver udfordret hver dag. Børnene har derfor brug for ferie, hvor de kan lade op sammen med deres forældre.
 • Juli er betalingsfri, da det forventes, at alle som har mulighed for det holder sommerferien her.
  Retningslinjernes formål
 • At sikre, at der ikke bruges unødige ressourcer på indhentning af tilbagemeldinger til feriepasning.
 • At sikre, at personalets ressourcer udnyttes bedst muligt således at både over- og underbemanding så vidt muligt undgås, dvs. at der er mest personale, når der er flest børn. Herigennem at optimere anvendelsen af ressourcer og sikre den bedst mulige kvalitet af pasningen.
 • At sikre at personalet kan få deres ferie på plads i god tid, og ikke får ændret i deres ferieplaner i sidste øjeblik.

Frister

 • Frister for tilbagemelding til feriepasning for hele året meldes ud ved kalenderårets start, idet de bliver indført på årskalenderen som sendes ud pr. mail.
 • Det er forældrenes ansvar at overholde fristerne for tilbagemelding til feriepasning.
 • Såfremt man ikke overholder fristen har man ikke feriepasning til sit barn.
 • Der sendes en mail ud med information om tilmelding til feriepasning senest 10
  hverdage før fristen for tilbagemelding. Samme dag lægges på hver stue en bunke med printede tilmeldingssedler, til dem som ønsker at udfylde dem i papirform. Spørg gerne personalet hvor de findes.
 • Der sendes en mail ud med påmindelse om tilbagemelding senest dagen før fristen.
  Muligheder for tilbagemelding
 • Man kan udfylde tilmeldingsseddel i papirform og aflevere til personalet eller på kontoret.
 • Man kan besvare mail om feriepasning med pasningsbehov.

Om feriepasning og tidsrum

 • Ved behov for feriepasning skal man angive i hvilket tidsrum man har behov for pasning.
 • Det angivne tidsrum skal overholdes.
 • Ved tilmelding til feriepasning forventes man at gøre brug af feriepasningen.
 • Såfremt der opstår sygdom bedes man give besked.

Akut Nødpasning

 • Lindeblomst er som øvrige institutioner forpligtet til at tilbyde nødpasning.
 • Nødpasning defineres som AKUT opstået behov for pasning. Det kan f.eks. være at
  man efter fristen for tilbagemelding til feriepasning med kort varsel er blevet pålagt
  vagter på sit arbejde.
 • At have glemt at tilmelde sit barn til feriepasning er ikke en gyldig årsag til akut
  nødpasning.
 • Ved behov for nødpasning kontaktes Lindeblomst hurtigst muligt.
TOP